Richtlijn bij verbouwen of nieuwbouw van uw bungalow

Versie 1.0 - 5 september 2020

Vooraf

Voor elke wijziging aan het uiterlijk van de bungalow dient u vooraf toestemming te hebben van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV heeft de bouwcommissie, onder verantwoordelijkheid van de administrateur, een mandaat gegeven om de aanvraag te beoordelen en, bij goedkeuring, de benodigde toestemming te verlenen. De bouwcommissie zal binnen 6 weken reageren op uw aanvraag. De bevoegdheid om toestemming te verlenen om met de bouw te beginnen is door de ALV van 14 mei 2022 ingetrokken. Voor alle aan en op-bouw is, conform het splitsingsreglement, toestemming van de ledenvergadering vereist.

Ga er niet vanuit dat alles wat u wil aanpassen zo maar kan. Het meest verstandige is dat, zodra iets “ruikt” naar een verbouwing of externe aanpassing, of plaatsing van bijvoorbeeld een hek, u informatie inwint bij de bouwcommissie, te bereiken op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U krijgt altijd snel bericht van ons. En ook belangrijk, stel, ruim voordat u gaat beginnen, al uw buren over uw mogelijke plannen.

Het Reglement van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement zijn leidend. Het Reglement Ver(nieuw)bouw, kortweg het Bouwreglement, is een onderdeel van het Huishoudelijk Reglement. In het Bouwreglement staan de regels uitgebreid opgesomd, maar staat weinig over de wijze waarop plannen moeten worden ingediend en uitgevoerd. Vandaar deze Richtlijn.

Het Bouwreglement is gebaseerd op de regels van de overheid:

 1. het Bouwbesluit van het Rijk,
 2. het Bestemmingsplan van de gemeente De Bilt (met name het Buitengebied Maartensdijk 2012),
 3. het Besluit Omgeving Recht (BOR) van het Rijk over het vergunningsvrij bouwen.

Voor het voldoen aan deze regels blijft u altijd zelf verantwoordelijk. De bouwcommissie toetst alleen de regels van het Bouwreglement van de VvE De Egelshoek.

Er is een periode waarin u niet mag (ver)bouwen; dit noemen we het bouwreces en dat loopt van 15 juni tot 15 september van enig jaar.

Deze richtlijn is onderverdeeld in drie groepen. Elke groep heeft zijn eigen fases die het proces doorlopen. Dit maakt het overzichtelijk wat voor u belangrijk is.

Deze groepen zijn:

 1. Sloop/nieuwbouw
 2. Verbouw
  1. Uitbreiding / aanbouw
  2. Wijziging gevels
  3. Wijziging dak / dakbedekking
 3. Vaste attributen in de tuin

N.B. Vervanging in het kader van noodzakelijk onderhoud hoeft niet te worden aangevraagd op voorwaarde dat de vervanging wat betreft maat, vorm, materiaal en kleur gelijk is als het bestaande. U dient dit wel bij de bouwcommissie te melden.

Als er gesproken wordt over een melding door middel van een mail moet in de mail vermeld staan welke wijziging uw wilt doorvoeren, welke bungalow het betreft, welke datum u denkt
te gaan starten en wanneer u klaar denkt te zijn.