2. Groep Verbouw

2a. Uitbreiding/aanbouw (zoals ook bergingen)
2b. Wijziging dak (nieuwe/ wijziging dakbedekking)
2c. Wijziging gevels (materiaal, kleur, andere kozijnen)

2b. Wijziging dak / nieuw dak / wijziging dakbedekking

Hieronder verstaan we wijzigingen in de afmetingen van het dak, wijziging van bestaande dakbedekking of kleur van het bestaande materiaal.

Als de enige wijziging betreft de vervanging van het bestaande materiaal te vervangen door hetzelfde materiaal en/of kleur is, dan volstaat een melding door middel van een mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Op het moment dat u een andere dakbedekking dan de bestaande soort -bijv dakpannen ipv mastiek- wil gaan toepassen is een beschrijving van de toe te passen bedekking voldoende. Houdt u wel rekening met de ondergenoemde checklist.

Door u door te geven:

 • Welke bungalow betreft het
 • Soort dakbedekking
 • Wanneer (start/einde) vindt de verbouwing plaats

Op het moment dat u de structuur van uw dak wil aanpassen is onderstaande procedure van toepassing..

Fase 1 - Oriƫnterende fase

Vooraanvraag

De vooraanvraag is bedoeld om te inventariseren, of uw plan mogelijk is voordat u tekeningen laat maken. U kunt het zien als een hulp bij de ontwikkeling van uw plan.

Voor deze toets van uw plannen bij de Bouwcommissie graag aanleveren:

 • Een schets van uw bungalow.
 • Een schets van de positie op de kavel.
 • Hoofdafmetingen van de bungalow incl. hoogte van nok en goten.
 • Positie woning op de kavel met maatvoering.
 • Materiaalkeuze van dak en gevels.

De vooraanvraag kan per e-mail worden ingediend: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Op een vooraanvraag krijgt u van de Bouwcommissie nimmer een goedkeuring maar u krijgt wel antwoord op uw vragen en komt zo simpel te weten waar u rekening mee moet houden.

We verwijzen u daarbij naar het Bouwreglement voor de afgesproken regels.

Fase 2 - Bouwaanvraag

Uw verbouw- aanbouwplan ten behoeve van de Bouwcommissie dient altijd te voldoen aan de eisen en voorwaarden gesteld in het Bouwbesluit en het Bestemmingsplan, ook bij vergunningsvrij bouwen.

Dit is uw eigen verantwoordelijkheid, de Bouwcommissie controleert daar niet op.

De aanvraag bestaat uit:

 • tekeningen van de plattegronden, de gevels, het dak-aanzicht en een doorsnede
 • schaal 1:100
 • met maatvoering van de bungalow (ook de hoogtematen)
 • een kavel-tekening met de afstanden op de kavel van de bungalow tot de weg en de belendingen
 • omschrijving en kleurstelling van de toe te passen materialen

De aanvraag dient schriftelijk, of per mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te worden ingediend. Zorgt u er a.u.b. voor dat op elke pagina uw naam, bungalownummer en datum staat. Dit zorgt ervoor dat uw aanvraag compleet blijft.

Fase 3 - Beoordeling door de Bouwcommissie

Zodra de aanvraag binnen is, beoordeelt de Bouwcommissie of deze voldoet aan het Bouwreglement en passend is binnen het park. Binnen zes weken na indiening van de complete aanvraag, ontvangt u schriftelijk antwoord over wat er besloten is .

Veranderingen (na goedkeuring) in het ontwerp dienen direct ter goedkeuring aan de Bouwcommissie te worden doorgegeven. De Bouwcommissie zal wederom hierover binnen 6 weken een besluit nemen. In de praktijk zal het vaak om eenvoudige aanpassingen gaan en kan de beslistermijn kort worden gehouden.

Wanneer er goedkeuring is verleend, zal er met de Bouwcommissie een afspraak gemaakt moeten worden voor het bouwtraject en het uitzetten van de maatvoering op de kavel. Uiteraard is dit niet altijd nodig, maar dit ter beoordeling aan de Bouwcommissie.

Wat te doen bij afkeuring

Soms vraagt de Bouwcommissie u om uw aanvraag op een aantal punten aan te passen. Ook hier geldt dat binnen zes weken na indiening van de aanpassing u schriftelijk antwoord krijgt over wat er besloten is .

Fase 4 - Uitvoering

Uitvoerende fase, en inrichting bouwterrein

Controlemomenten door de Bouwcommissie

Er zijn een aantal controlemomenten ingebouwd waarbij wordt getoetst of volgens de afgegeven bouwvergunning wordt gebouwd. Dit om te voorkomen dat u of de Bouwcommissie voor verrassingen komt te staan.

 1. Het eerste controlemoment: het bereiken van het hoogste punt. Hier wordt beoordeeld of de hoogte van de nok overeenkomt met de toegestane/aangevraagde nokhoogte en de goothoogte.
 2. De eindtoets wordt gedaan zodra de buitenzijde gereed is. De bouwperiode is maximaal 18 maanden na start van de bouw. Als start van de bouw wordt aangehouden de datum van de toestemming door de Bouwcommissie.