2. Groep Verbouw

2a. Uitbreiding/aanbouw (zoals ook bergingen)
2b. Wijziging dak (nieuwe/ wijziging dakbedekking)
2c. Wijziging gevels (materiaal, kleur, andere kozijnen)

2c. Wijziging Gevels (materiaal, kleur, andere kozijnen)

Voor elke wijziging aan het uiterlijk van de bestaande bungalow dient u vooraf toestemming te hebben van de Bouwcommissie. Als u de gevelbekleding wijzigt (kleur en/of materiaal) dient u dit te melden. U geeft aan welke materiaal er gebruikt gaat worden en/of welk kleurnummer het krijgt. De toegestane kleuren zijn te vinden in bijlage 1 van het Bouwreglement: Materialen- en kleurenschema.

Voor wat betreft de bekleding van de wanden en de kopgevel geeft u ook de wijze van aanbrengen van de gevelbekleding op.

Ook het toevoegen / aanpassen bestaande kozijnen dient u te melden.

Om snel te kunnen reageren heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) de taak aan de Bouwcommissie gedelegeerd. De Bouwcommissie zal binnen 6 weken reageren op uw aanvraag

Fase 1 - Oriƫnterende fase

Vooraanvraag

De vooraanvraag is bedoeld om te beoordelen, of uw plan mogelijk is voordat u tekeningen laat maken. U kunt het zien als een hulp bij de ontwikkeling van uw plan.

Voor deze toets van uw plannen bij de Bouwcommissie graag aanleveren:

Bij wijziging van kozijnen:

  • omschrijving en kleurstelling van de toe te passen materialen.
  • een schets van uw bungalow met daarin de nieuw te plaatsen kozijnen.

Bij wijziging van gevel materiaal/kleur:

  • omschrijving en kleurstelling van de toe te passen materialen

De vooraanvraag kan per e-mail worden ingediend: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Op een vooraanvraag krijgt u van de Bouwcommissie nimmer een goedkeuring maar u krijgt wel antwoord op uw vragen en komt zo simpel te weten waar u rekening mee moet houden.

We verwijzen u daarbij naar het Bouwreglement voor de afgesproken regels.

Fase 2 - Bouwaanvraag

Bij wijziging van kozijnen:

  • omschrijving en kleurstelling van de toe te passen materialen.
  • een schets van uw bungalow met daarin de nieuw te plaatsen kozijnen.

Bij wijziging van gevel materiaal/kleur:

  • omschrijving en kleurstelling van de toe te passen materialen

De aanvraag dient schriftelijk, of per mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te worden ingediend. Zorgt u er a.u.b. voor dat op elke pagina uw naam, bungalownummer en datum staat. Dit zorgt ervoor dat uw aanvraag compleet blijft.

Fase 3 - Beoordeling door de Bouwcommissie

Zodra de aanvraag binnen is, beoordeelt de Bouwcommissie of deze voldoet aan het Bouwreglement en passend is binnen het park. Binnen zes weken na indiening van de complete aanvraag, ontvangt u schriftelijk antwoord over wat er besloten is .

Veranderingen (na goedkeuring) in het ontwerp dienen direct ter goedkeuring aan de Bouwcommissie te worden doorgegeven. De Bouwcommissie zal wederom hierover binnen 6 weken een besluit nemen. In de praktijk zal het vaak om eenvoudige aanpassingen gaan en kan de beslistermijn kort worden gehouden.

Wat te doen bij afkeuring

Soms vraagt de Bouwcommissie u om uw aanvraag op een aantal punten aan te passen. Ook hier geldt dat binnen zes weken na indiening van de aanpassing u schriftelijk antwoord krijgt over wat er besloten is .

Fase 4 - Uitvoering

Uitvoerende fase en inrichting bouwterrein

Controlemomenten door de Bouwcommissie

Er zijn een aantal controlemomenten ingebouwd waarbij wordt getoetst of volgens de afgegeven bouwvergunning wordt gebouwd. Dit om te voorkomen dat u of de Bouwcommissie voor verrassingen komt te staan.

  1. Bij de start van de verbouwing. Geef dit tijdig door om de Bouwcommissie om deze in de gelegenheid te stellen dit in te plannen en u nog in de gelegenheid bent aanpassingen te doen indien nodig voordat u met de bouw kunt starten.
  2. De eindtoets wordt gedaan zodra de buitenzijde gereed is. De bouwperiode is maximaal 18 maanden na de start van de bouw. Als start van de bouw wordt aangehouden de datum van de toestemming door de Bouwcommissie