Nieuws

Het meest recente nieuws, nieuwsbrieven en nieuwsflitsen

 

2021

Nieuwsflits 21 dd 6 augustus 2021

Aankondiging Zomerborrel en aansluitende BBQ op 21 augustus, aankondiging hageninspectie op 11 augustus, snelkoppelingen naar de online ALV 2021 (29 mei 2021), organen en commissies

Download de pdf

Nieuwsflits 20 dd 15 januari 2021

Ontwikkelingen, vacatures en aankondigingen

Download de pdf

2020

Vacatures

  • De bouwcommissie zoekt een nieuw lid. De huidige leden van de bouwcommissie (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) verstrekken graag meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van deze commissie.
  • Er wordt een nieuwe vicevoorzitter gezocht. Meer informatie bij de voorzitter (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Op de ALV van 12 september 2020 heeft de heer Jan Cirkel aangekondigd dat hij in 2021 na zes jaar het voorzitterschap zal neerleggen. Er wordt daarom ook een nieuwe voorzitter gezocht. Geïnteresseerden in deze positie worden verzocht contact op te nemen met de administrateur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

ALV 12 september 2020

De Algemene Leden Vergadering is gehouden op 12 september 2020 in De Rading Restaurant, Utrechtseweg 140, 1213 TZ Hilversum.

 

Mededeling 2020-08-09 - Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2020VVE- bungalowpark Egelshoek – 1

Download pdf

 

Mededeling 2020-06-18 - Eikenprocessierups- BELANGRIJK - Vrijdag 19 juni - Verwijdering nieuwe nesten eikenprocessierups

Download pdf

 

Mededeling 2020-05-29 - De speelvijver gaat weer open - Lees dit bericht a.u.b. goed!

Download pdf

 

Mededeling 2020-04-23 - Eikenprocessierups

Download pdf

 

Mededeling 2020-04-06 - paden Egelshoek

Download pdf

 

Mededeling 2020-03-27 - Coronavirus

Download pdf

 

2019

Mededeling 2019-12-19 - Groot onderhoud paden 2020

Download pdf

 

Mededeling 2019-11-29 - Rondje Park 2019 - verslag en aanbevelingen

Download mededeling pdf en verslag pdf

 

Mededeling 2019-08-06 VvE Bungalowpark De Egelshoek I - Rondje Park - morgen, 7 augustus 2019

Download pdf

 

Mededeling 2019-08-06 Bijlage - Rondje Park - aankondiging en uitleg

Download pdf

 

Mededeling 2020-06-07 - BELANGRIJK - Japanse duizendknoop

Download pdf

 

ALV 11 mei 2019

De Algemene Leden Vergadering werd gehouden op 11 mei 2019 vanaf 10.30 u. in Restaurant Floris

Gestemd werd onder andere voor nieuwe leden van de beheer-, groen-, bouw- en postcommissies. De nieuwe samenstelling van deze commissies is te vinden op de Commissies pagina.

 

Nieuwsflits 19 dd 4 april 2019

Aankondiging van de jaarlijkse opzoomerdag op zaterdag 18 mei 2019. Verzamelen om 10:00 bij het zwembad. Eerst koffie!

Download de pdf

 

Hedgehog is nu Floris!

Vanaf 1 mei is de exploitatie van het restaurant op Bungalowpark De Egelshoek van Jeffrey en Stefan overgegaan in de handen van Robert. De naam van het restaurant is ook veranderd: vanaf 1 mei heet het Restaurant Floris.

 

Nieuwsflits 18 dd 4 april 2019

Aankondiging van de jaarlijkse ALV op 11 mei 2019. Er zijn vakatures in de bouw- en beheercommissies en de postcommissie kan ook nieuwe vrijwiligers gebruiken. Verder een herinnering aan de afspraken die zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Regelement over het onderhoud van de appartementen en hun tuinen en een dringend verzoek om de reglementen (Huishoudelijk Reglement, Bouwreglement, Bomenbeleidsplan) te raadplegen alvorens nieuwe plannen met betrekking tot de bungalow of tuin ten uitvoer te brengen. Download de pdf.

 

ALV 11 mei 2019

De Algemene Leden Vergadering zal worden gehouden op 11 mei 2019 vanaf 10.30 u. in Restaurant Floris (voorheen Hedgehog) vooraan op het park. 

 

2018

BALV 21 september 2018

De Bijzondere Algemene Leden Vergadering werd gehouden op 21 september 2018 in de Bistro/Restaurant "Hedgehog".

 

ALV 5 mei 2018

De Algemene Leden Vergadering werd gehouden op zaterdag 5 mei 2018, van 11.00 - 13.00 uur in de Bistro/Restaurant "Hedgehog". 

 

 

2017

ALV 27 mei 2017

De Algemene Leden Vergadering werd gehouden op zaterdag 27 mei 2017, van 11.00 - 13.00 uur in de Bistro Hedgehog. 

Nieuwsflits 17 dd 15 januari 2017

Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op zaterdag 18 maart 2017 om 11 uur in de Bistro. De Ledenraad zal u nader informeren over onze Splitsingsakte en wat daarin is vastgelegd over rechten, plichten, eigendomsverhoudingen, bestuur en beheer.

Verdere info: Slagboom is voorzien van een automatisch S.O.S. toegangssysteem voor ambulances en in november heeft er een bomeninspectie plaats gevonden, Download de pdf

 

2016

Nieuwsbrief 30 dd 15 maart 2016
Aankondiging Algemene Ledenvergadering ALV op 7 mei 2016 om 11.00 uur in de Bistro, opzoomerdag 14 mei 2016. Verder info over afvalverwerking, legionella, waterzuiveringsheffing, kosten leden, toekomst park, website en boominspectie. Download de pdf

 

 

2015

Nieuwsflits 15 dd 12 oktober 2015 

Meer info over waterzuiveringsheffing, download de pdf

Nieuwsbrief 29 dd 21 september 2015 

Info over waterzuiveringsheffing, rechtsbijstandsverzekering, pomp zwembad en vrijwilligers), download de pdf

Nieuwsflits 14 dd 30 juli 2015 

Info over zuiveringsheffing en overige belastingen, download de pdf

Nieuwsflits 13 dd 3 mei 2015 

Met z'n allen het park “zomerklaar” maken (“opzoomeren”),download de pdf

ALV dd 2015

De Algemene Leden Vergadering was op zaterdag 2 mei 2015, van 11.00 - 13.00 uur in de Bistro. 

Uiterlijk 2 weken van te voren zijn de stukken verspreid. Alle leden waren van harte welkom! 

Nieuwsflits 12 dd 12 april 2015 

Gewijzigde datum ALV en vrijwilligers gezocht, download de pdf

Nieuwsflits 11 dd 22 februari 2015 

Belangrijkste punten: bouwstop VVE terrein, aankondiging ALV, download de pdf

 

Nieuwsflits 10 dd 25 januari 2015 

Belangrijkste punten: bouw bungalows VVE terrein, download de pdf

 

                                 In het Nieuws Archief vind u ouder nieuws, volg deze link.